Suunnittelu

Suunnittelu Verkkosivutoimistolla on kokonaisvaltaista sekä yksilöllistä.

Asiakkaiden verkkosivustoja voidaan suunnitella laaja-alaisesti esimerkiksi yritysilmeen, toimialan, kohderyhmien ja tavoitteiden kautta:

Suunnittelun osa-alueet

Ideointi & kartoitus

Ideoinnin ja kartoituksen tarkoituksena on saada verkkopalvelu vastaamaan asiakkaan toiminnan tavoitteita mahdollisimman tarkasti.

Ideointivaiheessa käydään läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä mietitään, mitkä ovat verkkopalvelun tärkeimmät tavoitteet ja miten ne voidaan saavuttaa.

Kartoitusvaiheessa käydään läpi verkkosivuston kohderyhmät, toimiala, tekniset vaatimukset sekä sisällölliset tarpeet.

Webhotelli & verkkotunnus

Luotettavan webhotelli-palveluntarjoajan valinta (= palvelin) on tärkeä osa verkkopalvelun suunnittelua.

Verkkosivutoimistolla uusille asiakkaille/kotisivuille toimitetaan oma webhotelli sekä rekisteröidään verkkotunnus (= verkko-osoite) asiakkaan valitsemalle nimelle ja päätteelle (esimerkiksi oma-yhtiö.fi).

Visuaalisuus / Ulkoasu

Visuaalisuutta ja ulkoasuja voidaan suunnitella grafiikoiden ja sisältöjen kautta (= graafinen suunnittelu) sekä sisältörakenteiden ja toiminnallisuuksien kautta (= tekninen toteutus).

Verkkosivutoimiston toteuttamat ulkoasut saavat alkunsa käsin piirtämällä (= luonnos). Käsin piirretyt luonnokset suunnitellaan lopulliseen muotoonsa kuvankäsittelyohjelmassa väreineen, sisältöineen ja toiveisiin pohjautuen.

Responsiivisuus & toimivuus

Hyvä verkkopalvelu suunnitellaan aina teknisesti toimivaksi ja 100% responsiiviseksi kaikille digitaalisille laitteille (= Responsiivinen suunnittelu).

Verkkosivutoimistolla responsiivisuus toteutetaan alan moderneilla tekniikoilla ja työkaluilla. Responsiivisuus ja toimivuus varmistetaan testauksella ja vianetsinnällä.

Työnkulku

Työnkulku ja erilliset tuotantovaiheet mahdollistavat Verkkosivutoimiston laadukkaan työnjäljen ja luotettavan lopputuloksen.

Verkkosivutoimistolla kaikki kotisivutuotannot/palvelut aikataulutetaan ja jaetaan erillisiin tuotantovaiheisiin. Lue lisää tuotantovaiheista täältä..

Tekniset ominaisuudet

Tekniset ominaisuudet verkkopalvelun suunnittelussa voivat liittyä esimerkiksi käytettäviin työkaluihin, kotisivujen sisällönhallintaan, sivupohjiin tai sisältöelementteihin.

Verkkosivutoimistolla kaikki tekniset ominaisuudet ja työkalut suunnitellaan / valitaan yksilöllisesti vaatimusten ja tarpeiden pohjalta.

Sisällönhallinta

Verkkosivutoimistolla sisällönhallinta (= kotisivujen muokkaus) pyritään aina suunnittelemaan siten, että kotisivujen pääsisältö olisi helposti muokattavissa asiakkaan toimesta.

Ylläpitopalvelu

Ylläpitopalvelu on palvelukokonaisuuden osa-alue, joka ylläpitää ja pitää huolta kotisivuista myös tulevaisuudessa.

Verkkosivutoimiston ylläpitopalvelu yksilöidään ja suunnitellaan asiakaskohtaisesti, tarpeisiin mukautuen. Ylläpitopalvelu on suunniteltu kaiken kattavaksi tueksi kotisivuille/palvelulle.

Tukipalvelu

Tukipalvelu on palvelukokonaisuuden osa-alue, jolla saa apua verkkopalveluihin liittyviin ongelmiin ja vastauksia kysymyksiin.

Verkkosivutoimiston tukipalvelu on suunniteltu tukemaan verkkopalvelun hankkijan asiakastyytyväisyyttä ILMAN lisämaksua.

Hakukoneoptimointi

Verkkosivutoimiston toteuttamat kotisivut suunnitellaan tilauksesta hakukoneystävällisiksi, jotta ne löytyvät paremmin yleisillä hakukoneilla (esimerkiksi Google).

Toimitus valmiina pakettina

Verkkosivutoimiston kaikki palvelut on suunniteltu “valmiina pakettina”-periaatteella siten, että asiakkaan ainoaksi velvollisuudeksi jää kertoa omat toiveensa, suunnitelmansa ja vaatimuksensa projektille.

Käyttökokemus

Käyttökokemus on käyttäjän oma kokemus ja mielipide palvelun toiminnasta.

Verkkosivutoimistolla käyttökokemusta pyritään parantamaan asiakasmielipiteiden, testauksen ja vaatimusten kautta mahdollisimman laajasti.

Esimerkkejä verkkosivuston ulkoasun suunnittelun alkuvaiheista yritykselle:

Lue tuotannosta

Takaisin ylös ↑