Suunnittelu

Suunnittelu Verkkosivutoimistolla on aina kokonaisvaltaista ja yksilöllistä.

Verkkopalveluita / verkkosivustoja voidaan suunnitella laaja-alaisesti esimerkiksi yritysilmeen, toimialan, kohderyhmien sekä tavoitteiden kautta.

Lue alta lisää suunnittelun osa-alueista:

Suunnittelun osa-alueet

Ideointi & kartoitus

Ideoinnin ja kartoituksen tarkoituksena on saada verkkopalvelu / verkkosivusto vastaamaan asiakkaan toiminnan tavoitteita mahdollisimman tarkasti.

Ideointivaiheessa käydään läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä mietitään, mitkä ovat verkkopalvelun tärkeimmät tavoitteet ja miten ne voidaan saavuttaa.

Kartoitusvaiheessa käydään läpi verkkosivuston kohderyhmät, toimiala, tekniset vaatimukset sekä sisällölliset tarpeet.

Webhotelli & verkkotunnus

Webhotelli-palveluntarjoajan valinta (= palvelin) on tärkeä osa verkkopalvelun suunnittelua.

Verkkosivutoimiston uusille asiakkaille toimitetaan aina oma webhotelli sekä verkkotunnus (= domain/verkko-osoite) tarvittaessa. Verkkotunnus toimitetaan asiakkaan itse valitseman nimen alle (esimerkiksi oma-yhtiö.fi).

Visuaalisuus / Ulkoasu

Visuaalisuutta voidaan suunnitella grafiikoiden ja sisältöjen kautta sekä sisältörakenteiden ja toiminnallisuuksien kautta.

Verkkosivutoimiston toteuttamat ulkoasut saavat alkunsa käsin piirtämällä, toiveiden pohjalta. Ulkoasut suunnitellaan lopulliseen muotoonsa kuvankäsittelyohjelmassa.

Responsiivisuus & toimivuus

Hyvä verkkopalvelu suunnitellaan aina teknisesti toimivaksi ja 100% responsiiviseksi kaikille digitaalisille laitteille.

Verkkosivutoimistolla responsiivisuus toteutetaan alan moderneilla tekniikoilla ja työkaluilla. Toimivuus testataan käyttökokemuksen, vianetsinnän sekä asiakasmielipiteiden kautta.

Työnkulku

Työnkulku ja erilliset tuotantovaiheet mahdollistavat Verkkosivutoimiston laadukkaan työnjäljen sekä luotettavan lopputuloksen.

Verkkosivutoimistolla palvelut aikataulutetaan ja jaetaan erillisiin tuotantovaiheisiin. Lue lisää tuotantovaiheista täältä..

Tekniset ominaisuudet

Tekniset ominaisuudet ja työkalut suunnitellaan yksilöllisesti vaatimusten ja tarpeiden pohjalta.

Sisällönhallinta

Sisällönhallinta pyritään aina suunnittelemaan siten, että sisältö olisi mahdollisimman helposti muokattavissa asiakkaan toimesta esimerkiksi kotisivuilla.

Ylläpitopalvelu

Ylläpitopalvelu on lisäpalvelu, joka ylläpitää kattavasti kaikki asiakkaan tilaamat palvelut.

Verkkosivutoimiston ylläpitopalvelu on kaiken kattava tuki.

Tukipalvelu

Tukipalvelu on palveluosa, jolla saa apua yleisiin palveluihin liittyviin ongelmiin ja kysymyksiin.

Verkkosivutoimiston tukipalvelu on suunniteltu tukemaan asiakkaiden arkipäiväisiä ongelmia ILMAN lisämaksua.

Hakukoneoptimointi

Verkkosivutoimiston toteuttamat verkkopalvelut suunnitellaan tilauksesta hakukoneystävällisiksi (Google haku).

Toimitus valmiina pakettina

Asiakkaan velvollisuudet:

  • Toiveet
  • Oma suunnitelma / ideat
  • Vaatimukset

Verkkosivutoimiston velvollisuudet:

  • Suunnittelu, ideointi
  • Kaiken kattava toteutus
  • Julkaisu valmiina pakettina

Käyttökokemus

Käyttökokemus tarkoittaa käyttäjän omaa kokemusta ja mielipidettä palvelun toiminnasta.

Verkkosivutoimistolla käyttökokemusta pyritään parantamaan asiakasmielipiteiden, testauksen sekä vaatimusten kautta.

Esimerkkejä verkkosivuston ulkoasun suunnittelun alkuvaiheista yritykselle:

Lue tuotannosta

Takaisin ylös ↑