Suunnittelu

Suunnittelu Verkkosivutoimistolla on kokonaisvaltaista ja yksilöllistä.

Verkkopalveluita / verkkosivustoja voidaan suunnitella laaja-alaisesti esimerkiksi yritysilmeen, toimialan, kohderyhmien sekä tavoitteiden kautta.

Lue lisää ↴

Suunnittelun osa-alueet

Ideointi & kartoitus

Ideoinnin ja kartoituksen tarkoituksena on saada verkkopalvelu / verkkosivusto vastaamaan asiakkaan toiminnan tavoitteita mahdollisimman tarkasti.

Ideointivaiheessa käydään läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä mietitään, mitkä ovat verkkopalvelun tärkeimmät tavoitteet ja miten ne voidaan saavuttaa.

Kartoitusvaiheessa käydään läpi verkkosivuston kohderyhmät, toimiala, tekniset vaatimukset sekä sisällölliset tarpeet.

Webhotelli & verkkotunnus

Webhotelli = palvelintila, jolla voidaan ylläpitää ja säilöä esimerkiksi verkkosivustoa.

Verkkotunnus = verkkosivustojen ja sähköpostien osoite/nimi

Verkkosivutoimistolla uusille asiakkaille toimitetaan aina oma webhotelli sekä verkkotunnus tarvittaessa. Verkkotunnus toimitetaan asiakkaan itse valitseman osoitteen/nimen alle (esimerkiksi oma-yhtiö.fi).

Visuaalisuus / Ulkoasu

Visuaalisuutta/ulkoasuja voidaan suunnitella esimerkiksi grafiikoiden, sisältöjen, sisältörakenteiden ja toiminnallisuuksien kautta, toiveisiin ja vaatimuksiin pohjautuen.

Responsiivisuus & toimivuus

Hyvä verkkopalvelu suunnitellaan aina teknisesti toimivaksi ja 100% responsiiviseksi kaikille digitaalisille laitteille.

Verkkosivutoimistolla responsiivisuus toteutetaan alan moderneilla tekniikoilla ja työkaluilla. Toimivuus testataan käyttökokemuksen, vianetsinnän sekä asiakasmielipiteiden kautta.

Työnkulku

Työnkulku eli erilliset tuotantovaiheet mahdollistavat Verkkosivutoimiston laadukkaan työnjäljen sekä luotettavan lopputuloksen.

Verkkosivutoimistolla palvelut aikataulutetaan ja jaetaan erillisiin tuotantovaiheisiin. Lue tuotantovaiheista täältä

Tekniset ominaisuudet

Teknisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi verkkosivuston nopeus, lomakkeet, hakukoneoptimointi, sisällönhallinta.

Tekniset ominaisuudet ja työkalut pyritään toteuttamaan ja suunnittelemaan yksilöllisesti vaatimusten ja tarpeiden pohjalta.

Sisällönhallinta

Sisällönhallinnalla tarkoitetaan sisältöä tai tietoa (esimerkiksi kotisivujen sisältöä), joka on hallittavissa.

Sisällönhallinnan suunnittelussa pyritään vaikuttamaan sisällön mahdollisimman helppoon ja järkevään muokattavuuteen.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnissa verkkopalvelu suunnitellaan tilauksesta hakukoneystävälliseksi esimerkiksi Google-hakuun.

Käyttökokemus

Käyttökokemus tarkoittaa käyttäjän omaa kokemusta ja mielipidettä palvelun toiminnasta.

Verkkosivutoimistolla käyttökokemusta pyritään parantamaan asiakasmielipiteiden, testauksen sekä vaatimusten kautta.

Tukipalvelu

Tukipalvelu on palveluosa, jolla saa apua yleisiin palveluihin liittyviin ongelmiin ja kysymyksiin.

Verkkosivutoimistolla tukipalvelu on suunniteltu tukemaan asiakkaiden arkipäiväisiä ongelmia ILMAN lisämaksua.

Ylläpitopalvelu

Ylläpitopalvelu on lisäpalvelu, joka ylläpitää kattavasti kaikki asiakkaan tilaamat palvelut.

Verkkosivutoimistolla ylläpitopalvelu on kaiken kattava tuki.

Esimerkkejä verkkosivuston ulkoasun suunnittelun alkuvaiheista yritykselle:

Lue tuotannosta

Takaisin ylös ↑