Tuotanto

Tuotanto Verkkosivutoimistolla on aina yksilöllistä.

Tuotantoja voidaan tarkastella yleisellä tasolla tuotantorakenteen avulla.

Tuotantorakenteen vaiheet ovat yksilöllisyydestä riippumatta lähes aina samanlaiset.

Tuotannon vaiheet

1. Kartoitus/ideointi

 • Tavoitteet, toiveet, suunnitelmat
 • Ideointi
 • Toimiala, kohderyhmä(t)
 • Ulkoasuvaatimukset + muut vaatimukset (asiakas)
 • Toteutuksen resurssit (Verkkosivutoimisto)

2. Suunnittelu

 • Verkkotunnus, Webhotelli / muu tarvittava
 • Käsin piirretyt ulkoasut
 • Grafiikat / sisältömateriaali
 • Sivu- / sisältörakenteet
 • Muut sisällölliset tarpeet
 • Muut tekniset tarpeet
 • Käytettävät työkalut
 • Suunnitelman esittely asiakkaalle

3. Toteutus

 • Verkkotunnuksen, palvelimen ja ylläpidon konfiguroinnit
 • Kattava tekninen toteutus suunnitelmaan pohjautuen
 • Säännölliset tilannepäivitykset

4. Testaus, muutostoiveet, korjaukset, hyväksyntä

 • Palveluiden testaus
 • Toimivuusongelmien ja muiden virheiden korjaus
 • Muutostoiveet (asiakas)

5. Julkaisu

 • Lopputuloksen hyväksyntä (asiakas)
 • Palvelun julkaisu sovittuna ajankohtana

Toteutusaikataulu

Kaikki Verkkosivutoimiston projektit ovat erilaisia ja siksi myös aikataulut voivat vaihdella.

Esimerkkejä tuotannon kestosta:

 • Pienet projektit esim. kotisivupaketit: “Kevyt” ja “Perus” tai pienet uudistustyöt:

  • Toteutusvaiheesta eteenpäin n. 1 – 5 viikkoa riippuen vaikeustasosta, materiaalin määrästä ja asiakasyhteistyöstä. Todellinen aikataulu voi vaihdella.
 • Keskisuuret projektit Esim. kotisivupaketit: “Kattava” tai laajat uudistustyöt:

  • Toteutusvaiheesta eteenpäin n. 2 – 8 viikkoa riippuen vaikeustasosta, materiaalin määrästä ja asiakasyhteistyöstä. Todellinen aikataulu voi vaihdella.

Kysy tarkempi aikatauluarvio omalle projektillesi oheisella lomakkeella:

Huom! Kaikki aikatauluarviot koskevat vain aloitettuja projekteja. Aikatauluarviot eivät koske jonossa odottavia / tilattuja projekteja.