Tuotanto

Verkkosivutoimistolla tuotanto on aina yksilöllistä.

Tuotantoja voidaan tarkastella yleisellä tasolla tuotantorakenteen avulla.

Tuotantorakenteen vaiheet ovat yksilöllisyydestä riippumatta lähes aina samanlaiset.

Kotisivutuotannon vaiheet

1. Kartoitus/ideointi

 • Asiakkaan tavoitteet, toiveet ja suunnitelmat
 • Ideointi
 • Toimiala, kohderyhmä(t)
 • Tekniset tarpeet
 • Sisällölliset tarpeet
 • Ulkoasuvaatimukset ja muut vaatimukset
 • Toteutuksen resurssit

2. Suunnittelu & sisältömateriaalien keräys

 • Verkkotunnus, Webhotelli
 • Käsin piirretyt kotisivumallit kartoituksen ja ideoinnin pohjalta
 • Visuaalisuus (grafiikat, materiaali)
 • Sivu- ja sisältörakenteet
 • Muut tekniset ominaisuudet
 • Käytettävät työkalut
 • Asiakkaan omat toiveet
 • Suunnitelman esittely asiakkaalle ennen toteutusvaihetta

3. Toteutus

 • Verkkotunnuksen, webhotellin ja ylläpidon konfiguroinnit
 • Kotisivujen tekninen toteutus suunnitelmaan pohjautuen
 • Säännölliset tilannepäivitykset työn etenemisestä asiakkaalle.

4. Testaus, muutostoiveet, korjaukset, hyväksyntä

 • Kotisivut testataan toimiviksi
 • Toimivuusongelmat ja muut virheet korjataan
 • Asiakkaalla on mahdollisuus esittää testausvaiheessa muutostoiveita sivuilleen, jotka toteutetaan resurssien puitteissa ennen kotisivujen julkaisuvaihetta.

5. Julkaisu

 • Kun kotisivut on hyväksytty asiakkaan toimesta, ne ovat valmiit julkaistavaksi asiakkaan omalle verkkotunnukselle.

 • Kotisivut julkaistaan sovittuna ajankohtana, asiakkaan toiveiden pohjalta

Toteutusaikataulu

Kaikki projektit ovat erilaisia. Siksi jokaisella Verkkosivutoimiston projektilla on yksilöllinen aikataulu:

Esimerkkejä tuotannon kestosta:

 • Pienet projektit esim. kotisivupaketit: “Kevyt” ja “Perus” tai pienet uudistustyöt:

  • Toteutusvaiheesta eteenpäin n. 1 – 5 viikkoa riippuen vaikeustasosta, materiaalin määrästä ja asiakasyhteistyöstä. Todellinen aikataulu voi vaihdella.
 • Keskisuuret projektit Esim. kotisivupaketit: “Kattava” tai laajat uudistustyöt:

  • Toteutusvaiheesta eteenpäin n. 2 – 8 viikkoa riippuen vaikeustasosta, materiaalin määrästä ja asiakasyhteistyöstä. Todellinen aikataulu voi vaihdella.

Kysy tarkempi aikatauluarvio omalle projektillesi oheisella lomakkeella:

Huom! Kaikki aikatauluarviot koskevat vain aloitettuja projekteja. Aikatauluarviot eivät koske jonossa odottavia / tilattuja projekteja.